Canh Rong Biển

15.000

Thành phần:

Đậu hủ, rong biển.

ORDER NGAY