Gà Phủ Xốt Size S

72.000

Thành phần

Xốt mật ong ( gà xèo)

Xốt tương tỏi ( gà xèo)

Xốt cay ( gà xèo)

ORDER NGAY