Trà Sữa Yến mạch

Trà Sữa Yến Mạch được làm từ yến mạnh với công thức đặc biệt

Thành phần

ORDER NGAY