Bò Bít Tết Đặc Biệt 150gr (Bò Mỹ)

129.000

Thành phần

ORDER NGAY