Bò Bít Tết Đặc Biệt 200g (Bò Mỹ)

179.000

Thành phần

ORDER NGAY