Bò Lúc Lắc (kèm bánh mì)

85.000

Thành phần

ORDER NGAY