Mì ý xèo bò

69.000

Thành phần:

Mì ý, sốt bò bằm.

ORDER NGAY